(2020) Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieaanpak

Op 9 januari 2020 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) officieel gepubliceerd. In de NRD staat wat er wordt onderzocht voor de 6 maatregelen en hoe dit onderzoek wordt gedaan. De NRD is ook de eerste stap in de m.e.r.-procedure: een verplichte procedure om de effecten van de 6 maatregelen op het milieu te onderzoeken.

Samen met de NRD werd ook de Participatieaanpak gepubliceerd. In dit document staat onder andere hoe verschillende belanghebbenden worden betrokken in de MIRT-verkenning.

Iedereen kon van 9 januari tot en met 19 februari 2020 reageren op Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak door het insturen van een zienswijze.