man met koptelefoon op zit voor een computerscherm en houdt een schrift omhoog waar hij met een pen naar wijst

Aanmelden voor klankbordgroepen

Sinds begin april 2020 is het mogelijk om je aan te melden voor het participatietraject van de MIRT-verkenning. Voor de zomer gaan we van start met de eerste klankbordgroepen. In een van de drie klankbordgroepen kun je, samen met andere deelnemers, vanuit je eigen belang meedenken en reageren op het onderzoek en de resultaten. In een aantal bijeenkomsten bespreek je de voortgang van het onderzoek naar de zes voorgenomen maatregelen.

Kwaliteit

We zetten klankbordgroepen in om het onderzoek waar mogelijk aan te vullen, kritisch te volgen en om ons te wijzen op eventuele gebreken in het onderzoek. We sluiten de aanmelding per september, omdat een vaste samenstelling van een klankbordgroep bijdraagt aan de kwaliteit van het participatieproces. Deelnemers die pas later aansluiten, hebben te veel kennis gemist. Het is van belang dat het kennisniveau van de deelnemers gelijk opgaat.

Heb je je al aangemeld voor een of meerdere klankbordgroep(en)? Dan ontvang je in juni meer informatie.

Welkom bij participatieactiviteiten

De aanmelding voor andere onderdelen van het participatietraject, zoals online vragenuurtjes, masterclasses en informatiebijeenkomsten, blijft altijd mogelijk. We hopen zoveel mogelijk deelnemers te verwelkomen bij de klankbordgroepen en andere participatieactiviteiten.