Alternatieven deelstudies gepubliceerd

Onlangs zijn voor iedere deelstudie de alternatieven gepubliceerd op de website. Je vindt de alternatieven op de pagina Publicaties. Van elk van de alternatieven wordt onderzocht wat de effecten zijn op bijvoorbeeld de doorstroming van het verkeer of het milieu. Om alle effecten in kaart te kunnen brengen, zijn de alternatieven zoveel mogelijk onderscheidend van elkaar. Het uiteindelijke voorkeursalternatief kan een combinatie van deze alternatieven zijn.

Wil je een toelichting op de kaarten van de alternatieven? We zien je graag tijdens een inloopspreekuur in mei of bij 1 van de informatiebijeenkomsten die we eind juni organiseren. Houd de website in de gaten voor de exacte data. Of mail je vraag naar mail@oeververbindingen.nl