Bedankt voor je belangstelling en bijdrage aan de verkenning

We kijken terug op een intensief proces, waarbij zowel de opdrachtgevers als ook de omgeving zich zeer betrokken toonden. De afgelopen weken waren er veel ‘de laatste keren’ in het contact met onze omgeving, participatiegroepen, het Omgevingsberaad en de expertgroep Nautiek. De laatste keer een digitaal vragenuurtje, de laatste keer bij elkaar met alle participatiegroepen, de laatste keer een samenkomst met het Omgevingsberaad en de laatste expertgroep Nautiek.

We bedanken iedereen voor de getoonde belangstelling en bijdrage aan de MIRT-verkenning.
In januari ontvang je nog een laatste keer deze nieuwsbrief. We informeren je dan over het vervolg van de verkenning in de herziening van de Omgevingsvisies van de gemeente Rotterdam en van de provincie Zuid-Holland. En we geven een doorkijk naar de planuitwerking.

We wensen je fijne feestdagen en een voorspoedig 2023.