Alternatief

10 december 2021

Alternatieven zijn invullingen van de voorgenomen maatregelen. Hoe die alternatieven er precies uitzien, lees je terug op de pagina per deelstudie  van deze MIRT-verkenning.