Analytische fase

10 december 2021

In de analytische fase van de MIRT-verkenning – ook wel zeef 1 genoemd – hebben we toegewerkt naar een selectie van kansrijke oplossingen voor de zes maatregelen. De oplossingen zijn onder andere onderzocht op hun bijdrage aan de doelstellingen, op hun technische haalbaarheid, of ze goed in te passen zijn en wat de kosten zijn.

De selectie kansrijke oplossingen nemen we mee naar de onderzoeksfase waarin we ons nu bevinden: de beoordelingsfase. Daarin wordt de selectie verder in detail onderzocht, waarna er opnieuw een selectie wordt gemaakt.