Bouwstenen

10 december 2021

Voor elk van de 6 voorgenomen maatregelen ontwikkelen we bouwstenen. Met die bouwstenen bouwen we aan logische en kansrijke oplossingen. Bouwstenen zijn mogelijkheden om de voorgenomen maatregelen waar te maken.