Commissie voor de milieueffectrapportage

10 december 2021

De Commissie m.e.r. bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Op verzoek van de 4 initiatiefnemers adviseert de Commissie het bevoegd gezag over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport. Het advies is geen formele of noodzakelijke stap in het proces, maar de initiatiefnemers willen graag dat de Commissie haar onafhankelijke oordeel geeft.