Commissie voor de milieueffectrapportage

10 december 2021

De Commissie m.e.r. bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Op verzoek van de 4 initiatiefnemers i adviseert de Commissie het bevoegd gezag i over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport. Het advies is geen formele of noodzakelijke stap in het proces, maar de initiatiefnemers willen graag dat de Commissie haar onafhankelijke oordeel geeft.