Gebiedsbod

10 december 2021

Een gebiedsbod i beschrijft de mogelijkheden van een regio om zich verder te ontwikkelen.