Kostenbatenanalyse

10 december 2021

Een kostenbatenanalyse i is een afweging tussen de verwachte inkomsten en de verwachte uitgaven. Het doel is om te bepalen of beiden in de juiste verhouding tot elkaar staan.