MER

10 december 2021

MER i is de afkorting voor het milieueffectrapport. Daarin staan de effecten van de kansrijke alternatieven, die uit de m.e.r. komen, beschreven.