MIRT-verkenning

10 december 2021

De MIRT-verkenning i is een fase in het MIRT-traject. Dit grootschalige onderzoekstraject start met een pre-verkenning i, gevolgd door een MIRT-verkenning, MIRT- planuitwerking i en uiteindelijk de MIRT-realisatie. In de verkenning onderzoeken we per voorgenomen maatregel verschillende oplossingen, die samen moeten zorgen voor het waarmaken van de vijf hoofddoelen.