NMCA-knelpunt

10 december 2021

Een (toekomstig) knelpunt dat is geregistreerd door de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA).