OWN

10 december 2021

OWN staat voor onderliggend wegennet. Dit zijn de wegen die niet onder het hoofdwegennet – de rijksweg – vallen. Het gaat dus om provinciale en gemeentelijke wegen.