Planuitwerking

10 december 2021

Na afronding van de MIRT-verkenning i volgt de MIRT- planuitwerking i. In de MIRT-planuitwerking vullen de partijen het voorkeursalternatief i zo concreet in dat het project klaar is voor een uitvraag aan marktpartijen. Daarna kan het project gerealiseerd worden.