Pre-verkenning

10 december 2021

Het vooronderzoek waaruit is gebleken welke maatregelen het meest bij kunnen dragen aan de bereikbaarheid – en overige doelstellingen – van de regio Rotterdam. Dit is de fase die vooraf is gegaan aan de start van de MIRT-verkenning. In de pre-verkenning is bijvoorbeeld gekeken naar het doelbereik en haalbaarheid van een oeververbinding in de drie zoekgebieden.