Referentiesituatie

10 december 2021

Dit is de situatie zonder realisatie van maatregelen. Deze situatie bestaat dus uit de huidige situatie plus autonome ontwikkelingen.