Startbeslissing

10 december 2021

Het formele  startbeslissing ibesluit om te starten met de MIRT-verkenning. Daarmee ligt vast over welk zoekgebied de MIRT-verkenning gaat en waar de focus van het onderzoek op ligt.- mirt-verkenning i/">besluit om te starten met de MIRT-verkenning. Daarmee ligt vast over welk zoekgebied i de MIRT-verkenning gaat en waar de focus van het onderzoek op ligt.