Zienswijze

26 januari 2022

Een zienswijze i is een ingezonden reactie op een officieel document. In een zienswijze schrijf je wat je van bepaalde punten in de publicatie vindt en waarom. Je kunt tot 6 weken na een officiële publicatie een zienswijze indienen. Dit noemen we de zienswijzeperiode.