Zoekgebied

10 december 2021

Een gebied waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor de 6 voorgenomen maatregelen. In de pre-verkenning is gekeken naar het doelbereik en haalbaarheid van een oeververbinding in 3 zoekgebieden.