Onderzoeken MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam bijna afgerond: beslisinformatie openbaar

Steeds meer mensen komen naar de regio Rotterdam. Daarom worden er tot 2040 zo’n 50.000 woningen gebouwd. Al deze mensen willen prettig leven en verblijven, en makkelijk naar werk en school kunnen reizen. Voor de economie en de ontwikkelmogelijkheden voor alle bewoners en bedrijven is het belangrijk dat de regio kan blijven groeien. Een goede bereikbaarheid van de regio is hiervoor van belang.

In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is onderzocht wat er nodig is om knelpunten in het verkeer en het openbaar vervoer in de regio Rotterdam op te lossen en om goede groei van de regio mogelijk te maken.

Er zijn 6 maatregelen onderzocht:

  1. Een nieuwe brug of een tunnel voor verschillende soorten verkeer, tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde in Rotterdam.
  2. Een treinstation Stadionpark voor dagelijks vervoer.
  3. Snel en comfortabel openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, dat gaat rijden via de nieuwe brug of tunnel.
  4. Een snelle, comfortabele busverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel.
  5. Maatregelen op de A16 Van Brienenoordcorridor.
  6. Maatregelen op de Algeracorridor.

De uitkomsten van de onderzoeken staan nu in de zogenoemde beslisinformatie. Deze informatie is openbaar. Je kunt het rapport vinden op deze pagina.

In de beslisinformatie presentatie staan de hoofdlijnen van de uitkomsten van de onderzoeken. In het rapport staat nog geen Voorkeursalternatief. Eind 2022 maken de opdrachtgevers van de MIRT-verkenning de keus voor het Voorkeursalternatief. De opdrachtgevers zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Rotterdam. Voor de Algeracorridor beslissen de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel mee.

Gemeenteraden en bestuurscommissie MRDH bespreken de beslisinformatie

Tussen eind september en begin november wordt de beslisinformatie besproken door de betrokken gemeenteraden en de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH.
De bespreking in de gemeenteraden en raadscommissies is te zien via de website van de desbetreffende gemeente:

Op de websites van de betrokken gemeenten staat of er ingesproken kan worden tijdens een vergadering en hoe je je moet aanmelden om in te spreken.

Wat gebeurt er na vaststellen van het Voorkeursalternatief

Eind 2022 wordt in het Bestuurlijk Overleg MIRT het Voorkeursalternatief vastgelegd in een concept-Bestuursovereenkomst tussen de 4 initiatiefnemers.

Vervolgens wordt het gekozen alternatief voor de Algeracorridor opgenomen in de herziening Omgevingsvisie Zuid-Holland. Het gekozen alternatief voor de oeververbinding en het openbaar vervoer komt in de herziening Omgevingsvisie Rotterdam. Wil je reageren op de gekozen alternatieven? Dan kan je dat doen door een zienswijze in te dienen op deze Omgevingsvisies. Naar verwachting kan dit begin 2023.
Vanwege de stikstofproblematiek is op dit moment nog niet bekend wanneer de beslissing om te starten met de A16 Brienenoordcorridor genomen kan worden en de maatregelen kunnen worden uitgewerkt in een Trac├ębesluit dan wel in een Projectbeslissing onder de Omgevingswet.