Foto van een lege weg die door een groen landschap loopt.

Commissie m.e.r. brengt advies uit

27 maart 2020

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft op vrijdag 27 maart haar advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) uitgebracht. Het advies geeft goede aanknopingspunten om het milieueffectrapport (MER) op te stellen.

Belangrijkste punten

De Commissie m.e.r. bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Op verzoek van de vier initiatiefnemers, adviseert de Commissie over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport. De belangrijkste punten die in het advies worden opgenomen zijn:

  • Beschrijving van welke problemen zich nu voordoen en hoe ze zich zullen ontwikkelen als er niets wordt gedaan
  • Beschrijving van het succesbeeld; met welk eindresultaat zijn de initiatiefnemers tevreden
  • Beschrijving van het onderscheid tussen lokale en regionale doelen en effecten van het onderzoek

Het advies is geen formele of noodzakelijke stap in het proces, maar de initiatiefnemers willen graag dat de Commissie haar onafhankelijke oordeel geeft. De zienswijzen en adviezen die in de zienswijzeperiode zijn ingediend door andere belanghebbenden, als reactie op de NRD, zijn door de Commissie ook gebruikt in het eigen advies.

Publicatie

Het advies zal met de projectorganisatie worden besproken. De inhoudelijke reactie lees je terug in de Nota van Antwoord. Wanneer de Nota van Antwoord klaar is, valt nog niet te zeggen. Een eerste inschatting is dat het een paar maanden duurt om de Nota op te stellen en te publiceren.