Deelstudie Oeververbinding & OV - Bijlagen

Uitgangspuntennotitie bijlagen


Uitgangspuntennotitie – Bijlage A: Uitgangspunten bruggen start nautische onderzoeken 

Uitgangspuntennotitie – Bijlage B: Tekeningen met uitgangspunten brugdimensies 

Uitgangspuntennotitie – Bijlage C: Uitgangspunten en beoordelingskader MIRT-verkenning 

 

Beschrijving te onderzoeken alternatieven bijlagen


Bijlage A: Memo vervoerkundige analyse oostelijke en westelijke oeververbinding 

Bijlage B: Stand van zaken uitwerking opties oeververbinding 

 

Technisch ontwerp


Technisch ontwerp – Alternatief 1

Alt 1 – Bus CS – Zuidplein 

Alt 1 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 1 van 3 

Alt 1 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 2 van 3 

Alt 1 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 3 van 3 

Alt 1 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Overzichtstekening 

Technisch ontwerp – Alternatief 2 

Alt 2 – Bus CS – Zuidplein (zelfde als alt 6) 

Alt 2 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 1 van 3 

Alt 2 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 2 van 3 

Alt 2 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 3 van 3 

Alt 2 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Overzichtstekening 

Technisch ontwerp – Alternatief 3

Alt 3 – Bus CS – Zuidplein (zelfde als alt 5) 

Alt 3 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 1 van 3 

Alt 3 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 2 van 3 

Alt 3 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 3 van 3 

Alt 3 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Overzichtstekening 

Technisch ontwerp – Alternatief 4

Alt 4 – Bus CS – Zuidplein 

Alt 4 – Metro Zuidplein – Kralingse Zoom – Detail halte Sandelingplein 

Alt 4 – Metro Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 1 van 3 

Alt 4 – Metro Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 2 van 3 

Alt 4 – Metro Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 3 van 3 

Alt 4 – Metro Zuidplein – Kralingse Zoom – Overzichtstekening 

Technisch ontwerp – Alternatief 5

Alt 5 – Bus CS – Zuidplein (zelfde als alt 3) 

Alt 5 – Metro Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 1 van 3 

Alt 5 – Metro Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 2 van 3 

Alt 5 – Metro Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 3 van 3 

Alt 5 – Metro Zuidplein – Kralingse Zoom – Overzichtstekening 

Technisch ontwerp – Alternatief 6

Alt 6 – Bus CS – Zuidplein (zelfde als alt 2) 

Alt 6 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 1 van 3 

Alt 6 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 2 van 3 

Alt 6 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Detailtekening deel 3 van 3 

Alt 6 – Tram Zuidplein – Kralingse Zoom – Overzichtstekening 

 

Inpassingsontwerp


Inpassingsontwerp alternatief 1

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 1_Aanzicht brug west 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 1_BLAD_bus_ALG-7000-7003_V2.0-7000 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 1_BLAD_De Esch_ALG-1000-1003_V8.0-1003 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 1_BLAD_Feyenoord_ALG-1000-1003_V8.0-1002 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 1_Inpassing

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT1_ BLAD_Zuidplein_ALG-1000-1003_V8.0-1000 

Inpassingsontwerp alternatief 2

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 2 _BLAD_De Esch_ALG-2000-2003_V9.0-2003 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 2 _BLAD_Feyenoord_ALG-2000-2003_V9.0-2002 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 2 _BLAD_Zuidplein_ALG-2000-2003_V9.0-2001 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 2_ aanzicht brug bocht A 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 2_BLAD_bus_ALG-8000-8003_V2.0-8000 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 2_Inpassing 

Inpassingsontwerp alternatief 3

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 3_aanzicht brug bocht B 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 3_BLAD_bus_ALG-9000-9003_V2.0-9000 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 3_BLAD_De Esch_ALG-3000-3003_V7.0-3003 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 3_BLAD_Feyenoord_ALG-3000-3003_V7.0-3002 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 3_BLAD_Zuidplein_ALG-3000-3003_V7.0-3001 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 3_Inpassing 

Inpassingsontwerp alternatief 4

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 4_BLAD_bus_ALG-10000-10003_V2.0-10000 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 4_BLAD_De Esch_ALG-4000-4003_V5.0–4003 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 4_BLAD_Feyenoord_ALG-4000-4003_V5.0–4002 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 4_BLAD_Zuidplein_ALG-4000-4003_V5.0–4001 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 4_Inpassing 

Inpassingsontwerp alternatief 5

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 5_BLAD_bus_ALG-9000-9003_V2.0-9000 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 5_BLAD_De Esch_ALG-5000-5003_V4.0-5002 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 5_BLAD_Feyenoord_ALG-5000-5003_V4.0-5002 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 5_BLAD_Zuidplein_ALG-5000-5003_V4.0-5001 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 5_Inpassing

Inpassingsontwerp alternatief 6

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 6_BLAD_bus_ALG-8000-8003_V2.0-8000 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 6_BLAD_Feyenoord_ALG-6000-6003_V3.0-6002 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 6_BLAD_Zuidplein_ALG-6000-6003_V3.0-6001 

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT 6_Inpassing

Inpassingsontwerp_oplevering – ALT6_BLAD_De Esch_ALG-6000-6003_V3.0-6003 

 

Ontwerp- en inpassingsnotitie


Bijlage 2.1 Ondergrond en ontwerpuitgangspunten 

Bijlage 4.1 Rijtijdberekening HOV Kralingse Zoom – Zuidplein 

Bijlage 4.2 Rijtijdberekening HOV Centraal Station – Zuidplein 

Bijlage 5.1.1 COCON ’s-Gravendijkwal-Rochussenstraat alt. 1, 4 

Bijlage 5.1.2 COCON Pleinweg-Strevelsweg alt. 1, 3 

Bijlage 5.1.3 COCON Sandelingplein alt. 1, 2, 3, 6 

Bijlage 5.1.4 COCON Breeplein alt.1, 2, 3, 6 

Bijlage 5.1.5 COCON Abram van Rijckevorselweg-Kralingse Zoom alt. 1 

Bijlage 5.2.1 Resultaten KLIC ‘s-Gravendijkwal 

Bijlage 5.2.2 COCON Pleinweg-Strevelsweg alt. 2, 4, 5, 6 

Bijlage 5.2.3 COCON Burgerhoutstraat-Olymiaweg-Stadionweg alt. 2 

Bijlage 5.3.1 COCON Stadionrotonde 

Bijlage 5.3.2 COCON Abram van Rijckevorselweg-Kralingse Zoom alt. 3, 5 

Bijlage 5.5.1 COCON Sandelingplein alt. 5 

Bijlage 5.5.2 COCON Breeplein alt. 5

 

Effectnotitie doelbereik bijlagen


Bijlage B – Toelichting gevoeligheidsanalyse doorkoppeling tram 

Bijlage C – Toelichting gevoeligheidsanalyse VCP en 30kmu 

Bijlage D – Capaciteitsanalyse 

 

Effectnotitie woon– en leefmilieu  bijlagen


Bijlage 1 – Verschilcontour referentie-alternatief 3 

Bijlage 2 – Studiegebied per alternatief

Bijlage 3 – Geluidscontouren alternatief 3 

 

Effectnotitie Bodem bijlagen


Bijlage 1: Bodemopbouw

Bijlage 2: Draagkracht en zettingen

Bijlage 3: Bodemkwaliteit