Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt regelmatig aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Rotterdam kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onvolledigheid, onjuistheid in tekst, planningen of beeldmateriaal of anderszins, danwel de gevolgen daarvan.

Persoonlijke gegevens die je via onze website invoert, worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om je nog beter van dienst te kunnen zijn. Ze worden nooit aan derden verstrekt.