IMpact presenteert Pakket 6

Pakket 6 is een door bewoners opgesteld pakket aan maatregelen dat nieuwe oplossingsrichtingen biedt voor de doelstellingen in de MIRT-verkenning. Het uitgangspunt van dit pakket is maximale leefbaarheid en behoud van het groen rondom de nieuwe oeververbinding en Kralingen Oost. Ben van Rooij, woordvoerder van afstemmingsgroep IMpact, vertelt over de presentatie van Pakket 6.

IMpact is namens bewonersverenigingen en wijkorganen uit onder meer Kralingen-Crooswijk, Capelle aan den IJssel, Rivium, Kralingse Veer, IJsselmonde en de Esch actief in het participatietraject in de MIRT-verkenning. “De groep bundelt meningen over mogelijke maatregelen in de MIRT-verkenning en probeert deze tot een gezamenlijke inspraak te krijgen.” Volgens Ben zijn er twee thema’s die vaak naar voren komen. “Mensen vinden het belangrijk dat de leefbaarheid in hun buurt centraal staat. Behoud van groen en zo min mogelijk auto’s in de woonwijken zijn daar onderdeel van.”

Actief meedenken

“Wij vinden dat je niet alleen moet roepen als je het ergens niet mee eens bent”, zegt Ben. “Daarom denken wij mee over alternatieven.” IMpact is dan ook actief geweest bij meerdere werktafels, waarin expert- en klankbordgroepleden de opgaven van iedere deelstudie bespreken. In de werktafel van deelstudie A16 Van Brienenoordcorridor, waarin het verminderen van de fileproblemen op de Van Brienenoordcorridor centraal staat, deed IMpact inspiratie op voor Pakket 6.

Pakket 6

“Wij denken dat een verbreding van de A16, in combinatie met een scheiding van rijbanen tussen het Terbregseplein en knooppunt Ridderster de doorstroming op de Van Brienenoordcorridor zal bevorderen. In ons plan stellen we een snelle sortering en bewegwijzering voor van de rijbanen op de A16 in zuidelijke richting. Hierbij gaat het over het slim weven van beide stromen en het stadsverkeer.” Het meest opvallende onderdeel van het plan is het idee van de ‘stadsbrug A16’. “Wij stellen voor om de Van Brienenoordbrug uit te breiden met een stadsbrug voor autoverkeer en OV. Deze maakt een aparte oeververbinding overbodig.”

brienenoord-pakket-6
Een indicatieve weergave van de Van Brienenoordbrug in Pakket 6

Met de initiatieven uit Pakket 6 denkt IMpact meerdere problemen in één keer op te kunnen lossen. “Met deze plannen zorgen we voor een betere doorstroming op de van Brienenoordbrug en zal er minder sluipverkeer zijn op de Kralingse Zoom. Daarnaast blijft overlast in de Esch bespaard.”

Participeren is een proces

De bewoners hebben Pakket 6 onlangs gepresenteerd aan deelstudie A16. Niels Vrije is omgevingsmanager en reageert enthousiast op de actieve bijdrage van IMpact. “Ik vind het mooi om te zien dat de omgeving een plan aanbiedt met mogelijke oplossingen. Het laat zien dat bewoners betrokken zijn en willen meedenken.”

Volgens Ben en Niels is het participatieproces over de tijd gegroeid. “In het begin was het lastig om als bewoners onze input te kunnen leveren. Nu hebben we het gevoel dat er echt naar ons geluisterd wordt,” zegt Ben. Niels legt uit dat zo’n proces op gang moet komen: “Als projectorganisatie hebben we veel vakkennis. De bewoners hebben veel kennis over hun gebied. Het duurt even om die werelden bij elkaar te brengen.”

Wat gaat er met Pakket 6 gebeuren?

De MIRT-verkenning zit momenteel in de analytische fase. Dat houdt in dat de bouwstenen en uitwerking van verschillende alternatieven worden onderzocht. Als eindresultaat van deze fase wordt een aantal van deze alternatieven als kansrijk geselecteerd in de Notitie Kansrijke Oplossingen.

“Net als de pakketten van de projectorganisatie gaan we de maatregelen van Pakket 6 doorrekenen,” zegt Niels. Over de uitkomst kan hij nog niets te zeggen. “Het plan moet voldoende bijdragen aan de hoofddoelen waar de MIRT-verkenning mee is gestart. We zetten het pakket af tegen de andere pakketten. Dan zullen we zien of Pakket 6 als kansrijk naar voren komt.”

Resultaat

Ben is blij dat de projectorganisatie naar het plan kijkt. “Ons doel is dat Pakket 6 als voorkeursalternatief geselecteerd wordt. Maar het is fijn dat er naar ons geluisterd wordt en dat wij onze stem kenbaar kunnen maken.” Volgens Niels neemt de projectorganisatie hoe dan ook punten uit de presentatie van Pakket 6 mee. “Het dwingt ons om naar de combinatie van verschillende oplossingsrichtingen te kijken. Daarnaast maakt IMpact een terecht punt over leefbaarheid. Dat staat meer en meer op de agenda en nemen we mee in de beoordeling.”

Voor inzage in Pakket 6 kun je mailen naar impact-oeververbinding@xs4all.nl