Klankbordgroepen digitaal van start

Meedenken met de MIRT-verkenning kan op verschillende manieren. Eén daarvan is deelnemen aan een klankbordgroep. In juli hebben de eerste, digitale bijeenkomsten voor de klankbordgroepen plaatsgevonden. Je kunt je nog tot 1 september 2020 aanmelden voor de klankbordgroepen.

In een van de drie klankbordgroepen kun je, samen met andere deelnemers, vanuit je eigen belang meedenken en reageren op het onderzoek en de resultaten. In een aantal bijeenkomsten bespreek je de voortgang van het onderzoek naar de zes voorgenomen maatregelen.

Drie werksporen

De klankbordgroepen zijn onderverdeeld in drie belangrijke onderdelen van de MIRT-verkenning. Dit noemen we werksporen. De werksporen zijn: de Algeracorridor, de Oeververbinding en OV, en de A16 Van Brienenoordcorridor met daarbij de effecten op het onderliggend wegennet. Elk werkspoor heeft een eigen projectleider.

Kennismaking

Tijdens de eerste bijeenkomsten hebben we digitaal kennisgemaakt en een algemene introductie gegeven over de MIRT-verkenning. Door de projectleiders is uitgelegd wat het werkspoor van de desbetreffende klankbordgroep inhoudt. Het doel, het onderzoek vanuit het werkspoor en de planning is besproken. Daarnaast hebben we toegelicht hoe we omgaan met ideeën en suggesties van de deelnemers. De deelnemers hebben daarop ook hun verwachtingen geuit.
Tot slot hebben we het Spelregelkader aan de hand van een video gepresenteerd en konden de deelnemers vragen stellen.

We zijn blij te zien dat de deelnemers enthousiast zijn en graag betrokken willen blijven. Ben je benieuwd naar de presentaties die we hebben getoond tijdens de eerste bijeenkomsten? Klik op de linkjes hierboven.