Algerabrug van boven gefotografeerd, op een zonnige, 's zomerse dag.

AlgeracorridorDe Algeracorridor i is de provinciale weg N210, vanaf het Kralingseplein richting de Krimpenerwaard. Het is vanuit Rotterdam een belangrijke route van en naar Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Er staan regelmatig files op deze weg. We onderzoeken hoe het verkeer beter kan doorrijden op de Algeracorridor en de nabijgelegen kruisingen, zoals het Capelseplein en de Grote Kruising.

We onderzoeken 2 pakketten met maatregelen:

  • Pakket zonder aanpassingen aan de Algerabrug
  • Pakket met aanpassingen aan de Algerabrug

De maatregelen die we onderzoeken, worden in de toekomst uitgevoerd. Dit noemen we de lange-termijnaanpak. Maar er wordt ook nu al aan het verkeersprobleem gewerkt. Dit is de korte-termijnaanpak. Je leest er meer over op deze pagina.

Aanpak en status

In de vorige fase van het onderzoek zijn alle mogelijke oplossingen voor de Algeracorridor en het onderliggend wegennet bekeken. Er is gekeken naar maatregelen die bijdragen aan verandering van type vervoer, zodat mensen bijvoorbeeld vaker de fiets pakken in plaats van de auto. Ook hebben we onderzocht hoe de doorstroming van auto’s op de corridor kan verbeteren.

Er bleven uiteindelijke 2 pakketten met maatregelen over die het meest logisch en kansrijk zijn. Deze maatregelen worden uitgewerkt in de beoordelingsfase.

2 kansrijke pakketten met maatregelen:

  • Pakket zonder aanpassingen aan de Algerabrug: met dit pakket worden er op de Algeracorridor maatregelen genomen die zorgen dat de doorstroming van verkeer verbetert. Voorbeelden zijn de herinrichting van het kruispunt Capelseplein of het verlengen van de spitsstrook. Er worden in dit pakket geen maatregelen getroffen op de Algerabrug.
  • Pakket met aanpassingen aan de Algerabrug: In dit pakket wordt ook de Algerabrug aangepast, door een extra rijstrook toe te voegen en een nieuwe fietsbrug. Hierdoor moeten de wegen rondom de Algerabrug anders ingericht worden, zodat ze aansluiten op de nieuwe situatie.

In beide pakketten zitten ook:

  • maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de kruispunten te verbeteren
  • maatregelen om mensen vaker het openbaar vervoer of de fiets te laten pakken. Bijvoorbeeld door een fietstunnel aan te leggen bij Capelseplein of een P+R bij Krimpenerwaard

Wil je weten hoe we precies tot de 2 kansrijke pakketten zijn gekomen? Lees dan de publicatie Notitie Kansrijke Oplossingen of de publiekssamenvatting Notitie Kansrijke Oplossingen.

Participatie

In de vorige fase van het onderzoek is er uitgebreid gesproken met en geluisterd naar bewoners, ondernemers, belangengroepen en experts. Ook in de huidige fase, de beoordelingfase, is er ruim aandacht voor participatie onder meer door bijeenkomsten met de participatiegroepen.

Op verschillende manieren houden we onze omgeving op de hoogte en kunnen alle belanghebbenden meedenken en meedoen. Zo halen we waardevolle ideeën, aandachtspunten, standpunten en belangen op, die onmisbaar zijn voor het verdere onderzoek.

Wil je meer weten over de participatieaanpak voor de MIRT-verkenning, lees dan verder op deze pagina.