Luchtfoto van de Nieuwe Maas met op de achtergrond de skyline van Rotterdam

Oeververbinding

Er komt een nieuwe oeververbinding in Rotterdam, tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde. We onderzoeken of het een brug of een tunnel wordt. En we bekijken waar de oeververbinding precies komt te liggen.

De nieuwe brug of tunnel is een extra mogelijkheid om van de ene naar de andere oever te komen in Rotterdam. Daardoor verbetert de bereikbaarheid en dat is belangrijk voor een sociaal en economisch sterke en leefbare regio.

De oeververbinding die er komt, is multimodaal. Dit betekent dat hij geschikt is voor meerdere soorten verkeer: openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. We onderzoeken of ook auto’s gebruik gaan maken van de nieuwe oeververbinding. In de deelstudie onderzoeken we ook een tunnel voor alleen een metro.

De studie naar de oeververbinding hangt nauw samen met het onderzoek naar Openbaar vervoer, want de nieuwe openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom loopt via de nieuwe oeververbinding.

Aanpak en status

Op 10 november 2022 is het Voorkeursalternatief vastgesteld. De 4 initiatiefnemers kozen het Voorkeursalternatief. Dit deden zij op basis van de resultaten uit de Verkenning. Lees meer over het Voorkeursalternatief op deze pagina

Participatie

In het onderzoek is er uitgebreid gesproken met en geluisterd naar bewoners, ondernemers, belangengroepen en experts. Er was ruim aandacht voor participatie onder meer door bijeenkomsten met de participatiegroepen.

Op verschillende manieren is de omgeving op de hoogte en konden alle belanghebbenden meedenken en meedoen. We hebben waardevolle ideeën, aandachtspunten, standpunten en belangen opgehaald, die onmisbaar zijn voor het verdere onderzoek.

Wil je meer weten over de participatieaanpak voor de MIRT-verkenning, lees dan verder op deze pagina.

In het onderzoek is er uitgebreid gesproken met en geluisterd naar bewoners, ondernemers, belangengroepen en experts. Er was ruim aandacht voor participatie onder meer door bijeenkomsten met de participatiegroepen.

Op verschillende manieren is de omgeving op de hoogte gehouden en konden alle belanghebbenden meedenken en meedoen. We hebben waardevolle ideeën, aandachtspunten, standpunten en belangen opgehaald, die onmisbaar zijn voor het verdere onderzoek.

Wil je meer weten over de participatieaanpak voor de MIRT-verkenning, lees dan verder op deze pagina.