Luchtfoto van de Nieuwe Maas met op de achtergrond de skyline van Rotterdam

Oeververbinding

Er komt een nieuwe oeververbinding in Rotterdam, tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde. We onderzoeken of het een brug of een tunnel wordt. En we bekijken waar de oeververbinding precies komt te liggen.

De nieuwe brug of tunnel is een extra mogelijkheid om van de ene naar de andere oever te komen in Rotterdam. Daardoor verbetert de bereikbaarheid en dat is belangrijk voor een sociaal en economisch sterke en leefbare regio.

De oeververbinding die er komt, is multimodaal. Dit betekent dat hij geschikt is voor meerdere soorten verkeer: openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. We onderzoeken of ook auto’s gebruik gaan maken van de nieuwe oeververbinding. In de deelstudie onderzoeken we ook een tunnel voor alleen een metro.

De studie naar de oeververbinding hangt nauw samen met het onderzoek naar Openbaar vervoer, want de nieuwe openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom loopt via de nieuwe oeververbinding.

Aanpak en status

In de vorige fase van het onderzoek zijn alle mogelijke locaties voor een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde op een rij gezet. Ook onderzochten we waar een brug en waar een tunnel zou kunnen komen. Al deze mogelijkheden zijn beoordeeld. Uiteindelijk zijn er 5 kansrijke oplossingen overgebleven. Deze 5 oplossingen worden uitgewerkt in de beoordelingsfase.

De kansrijke oplossingen voor een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde zijn:

  • Brug West, een brug tussen Nesserdijk en 2e Rosestraat/Putselaan
  • Brug bocht A, een brug tussen Nesserdijk en Burgerhoutstraat/Olympiaweg
  • Brug bocht B, een brug tussen De Esch en Stadionrotonde/Coen Moulijnweg
  • Tunnel bocht A, een tunnel tussen Nesserdijk en Olympiaweg/Stadionviaduct
  • Tunnel bocht B, een tunnel tussen De Esch en Coen Moulijnweg/Stadionviaduct

Wil je weten hoe we precies tot de 5 overgebleven kansrijke oplossingen zijn gekomen? Lees dan de Notitie Kansrijke Oplossingen of de publiekssamenvatting Notitie Kansrijke Oplossingen.

Participatie

In de vorige fase van het onderzoek is er uitgebreid gesproken met en geluisterd naar bewoners, ondernemers, belangengroepen en experts. Ook in de huidige fase, de beoordelingfase, is er ruim aandacht voor participatie onder meer door bijeenkomsten met de participatiegroepen.

Op verschillende manieren houden we onze omgeving op de hoogte en kunnen alle belanghebbenden meedenken en meedoen. Zo halen we waardevolle ideeën, aandachtspunten, standpunten en belangen op, die onmisbaar zijn voor het verdere onderzoek.

Wil je meer weten over de participatieaanpak voor de MIRT-verkenning, lees dan verder op deze pagina.