Miljoenen voor openbaar vervoer, fiets en auto in regio Rotterdam

Donderdag 10 november 2022 is in het Bestuurlijk Overleg MIRT het voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam vastgesteld. In Rotterdam gaat het om een nieuwe brug over de Nieuwe Maas, waarover snel en frequent openbaar vervoer gaat rijden. Met deze nieuwe OV-lijn met tramkwaliteit reis je in ca. 15 minuten tussen Kralingse Zoom en Zuidplein.  Het evenementenstation bij De Kuip wordt een permanent treinstation Stadionpark, waar je dagelijks makkelijk op- en overstapt. Op de Algeracorridor (N210) worden verkeersknelpunten opgelost door kruisingen anders in te richten en de capaciteit van de Algerabrug beter te benutten. En de A16 Van Brienenoordcorridor, tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein, wordt slimmer ingericht en krijgt op een aantal plekken extra rijstroken. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden.

De komende jaren worden alle maatregelen verder uitgewerkt en concreet gemaakt in overleg met betrokken bewoners, ondernemers en organisaties. Op deze manier werkt de regio Rotterdam aan het oplossen van knelpunten in het verkeer en het openbaar vervoer. Zo kan de regio blijven groeien en zijn woningen, werk, onderwijs en voorzieningen beter bereikbaar voor iedereen.

Het voorkeursalternatief is vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam. Voor de Algeracorridor besloten ook de gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard mee.

Financiën

Om de maatregelen uit het voorkeursalternatief te realiseren, zijn de volgende bedragen gereserveerd:

  • 1.288 miljoen euro voor de aanleg van de nieuwe brug en de nieuwe OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein;
  • 68 miljoen euro voor de maatregelen voor de Algeracorridor;
  • 255 miljoen euro voor de maatregelen op de A16 Van Brienenoordcorridor.

Station Stadionpark is onderdeel van de afspraken over de spoorlijn Leiden-Dordrecht (de Oude Lijn) en de ontwikkeling van enkele bestaande en nieuwe stations op deze lijn.

Nieuwe brug in Rotterdam

De keus voor een nieuwe brug, waarover snel en frequent openbaar vervoer gaat rijden, is een belangrijke voorwaarde om tot aan 2040 ca. 35.000 woningen te bouwen in de Oostflank van de regio Rotterdam. De beoogde plek voor de brug over de Nieuwe Maas is tussen de Nesserdijk en de Burgerhoutstraat/Olympiaweg (‘Bocht A’). Uit de MIRT-verkenning blijkt dat hier de meeste voetgangers en fietsers de brug gaan gebruiken. De brug is geschikt voor alle soorten verkeer: openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. De brug biedt ruimte aan nood- en hulpdiensten en innovatieve (deel)mobiliteitsconcepten

Een nieuwe brug moet door schepen veilig en vlot te passeren zijn. Om dat te bereiken, zijn aanvullende maatregelen nodig. In de planuitwerkingsfase wordt dit verder onderzocht.

Hoogwaardig openbaar vervoer Kralingse Zoom – Zuidplein

Over de brug gaat snel en frequent openbaar vervoer met tramkwaliteit rijden. Deze nieuwe hoogwaardige OV-lijn rijdt tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, via EUR/Brainpark – De Esch – Stadionpark – Breeplein – Sandelingplein – Strevelsweg. Deze nieuwe verbinding past goed bij de toekomstige groei van Rotterdam en draagt bij aan het verminderen van de drukte in het openbaar vervoer.

Snelle busverbinding Rotterdam Centraal – Zuidplein

In de volgende fase wordt verder uitgewerkt hoe de bestaande busverbinding tussen Rotterdam Centraal en Zuidplein via de Maastunnel, vaker kan gaan rijden. In beide richtingen zal er dan elke 5 minuten een bus vertrekken. Reizigers kunnen zo makkelijk en snel van Zuidplein naar Rotterdam Centraal, en andersom. Op de ‘s-Gravendijkwal komt dan een nieuwe halte met een vlotte looproute tussen de bushalte, het EMC en de metrohalte.

Treinstation Stadionpark

Het huidige evenementenstation bij de Kuip wordt omgebouwd naar een nieuw treinstation Stadionpark. Van dit nieuwe station kunnen reizigers dagelijks gebruik maken. Er zullen 6 keer per uur Sprinters rijden in beide richtingen. In de toekomst kan dit groeien naar 8 Sprinters per uur.

Algeracorridor

Op de Algeracorridor (N210) worden verkeersknelpunten opgelost door kruisingen anders in te richten en de verkeerscapaciteit van de Algerabrug beter te benutten. Het Capelseplein wordt een ongelijkvloerse kruising. De kruising Ketensedijk wordt aangepast, zodat het verkeer beter kan doorrijden. De bestaande wisselstrook bij de kruising krijgt een directe aansluiting op de Algeraweg. Verder krijgt de Algeraweg een extra autorijstrook, vanaf de Algerabrug in de richting van het Capelseplein. In de planuitwerkingsfase wordt onderzocht of hiervoor de bestaande busbaan gebruikt kan worden.

Naast deze voorstellen wordt het komende jaar ook nader bekeken of er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Hollandsche IJssel kan komen. Deze nieuwe verbinding maakt het aantrekkelijker om met de fiets of lopend tussen het centrum van Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel te reizen.

A16 Van Brienenoordcorridor

Om het verkeer op de A16 Van Brienenoordcorridor tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein in beide richtingen beter te laten doorrijden, wordt de weg slimmer ingericht en op kleine schaal rijstroken toegevoegd. Het gaat om een extra rijstrook bij knooppunt Vaanplein, tussen het weefvak Terbregseplein en Kralingen en tussen Ridderkerk-Noord en Ridderkerk-Zuid. Daarnaast wordt het weefvak bij de aansluiting Feijenoord aangepast, zodat het verkeer beter door kan rijden.

Volgende stappen

De plannen voor de nieuwe brug en het openbaar vervoer worden vastgelegd in een herziening van de Omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam. De maatregelen voor de Algeracorridor komen in een herziening van de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland. Wie wil reageren op de gekozen alternatieven, kan dat doen door een zienswijze in te dienen op deze Omgevingsvisies. Naar verwachting kan dit medio 2023.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start een Tracéwetprocedure voor de maatregelen op de A16. Op dit moment is – mede vanwege stikstofproblematiek – nog niet bekend wanneer.

Meer weten?

Alle openbare onderzoeken zijn gepubliceerd op onze website.