(2016 - 2017) MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

In 2013 bleek uit een onderzoek van het Rijk (NCMA) dat er in de periode tot 2028 bereikbaarheidsknelpunten zouden ontstaan in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het gaat om de A13-A16 en de A4 en het stedelijk openbaar vervoer van Rotterdam en Den Haag.

Daarop volgde het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. Hierin is onderzocht hoe de knelpunten voor de bereikbaarheid over de weg en in het openbaar vervoer kunnen worden opgelost. En hoe maatregelen bij kunnen dragen aan:

  • Het versterken van de ruimtelijk-economische structuur
  • Een aantrekkelijke leefomgeving
  • Vergroten kansen voor mensen
  • Vergroten aantrekkelijkheid vervoerssysteem

Uit dit MIRT-onderzoek, opgeleverd in 2017, is o.a. gebleken dat een uitbreiding van de (capaciteit van) oeververbindingen essentieel is.