MIRT-verkenning in relatie tot Feyenoord City

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City is één van de uitgangspunten van de MIRT-verkenning, naast bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Brainpark en Rivium. Bij de uitwerking van de maatregelen van de MIRT-verkenning, zoals een nieuwe oeververbinding of een treinstation Stadionpark, gaan we uit van deze gebiedsontwikkelingen. Als er wijzigingen zijn in één van deze ontwikkelingen, kan dat gevolgen hebben voor de onderzoeken in de MIRT-verkenning.

De afgelopen weken was er in de media veel te lezen over de toekomst van het nieuwe Feyenoord stadion. Op dit moment zijn nog geen definitieve besluiten over het nieuwe stadion en de andere onderdelen van Feyenoord City genomen, die een wijziging van het bestemmingsplan Feyenoord City betekenen. Daarom houden wij bij de uitvoering van onze onderzoeken vast aan het bestemmingsplan Feyenoord City.

Nieuwe situatie
Natuurlijk volgen wij de ontwikkelingen rond Feyenoord City op de voet. Mocht er in de toekomst iets veranderen aan het bestemmingsplan, dan ontstaat er een nieuwe situatie. We bekijken dan samen met onze opdrachtgevers welke gevolgen dat heeft voor ons project.

Foto voorpagina: OMA