Menu
nieuws

Oeververbindingen Regio Rotterdam; wat vindt u?

Hoe blijft de groeiende Rotterdamse regio goed bereikbaar in de toekomst? Geef uw mening!
De regio Rotterdam groeit hard. Steeds vaker hebben mensen te maken met files en overvolle OV-lijnen. Als je bedenkt dat er tot 2040 ook nog eens 50.000 woningen gebouwd gaan worden in de stad, is het duidelijk dat er maatregelen nodig zijn om bereikbaar te blijven.
 

Onderzoek

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn daarom een MIRT-traject gestart; een diepgaand onderzoek naar zes maatregelen die een verbeterde bereikbaarheid van regio Rotterdam mogelijk moeten maken. Hoe we die maatregelen het beste kunnen invullen, moet nu worden onderzocht. Dit doen we in nauwe samenwerking met omwonenden, bedrijven en experts.
 

De maatregelen

1. Een nieuwe oeververbinding in de vorm van een brug of een tunnel tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam, voor verschillende soorten vervoer.
2. Een treinstation Stadionpark.
3. Een snelle, comfortabele OV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom.
4. Een snelle, comfortabele OV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel.
5. Maatregelen op de A16 Van Brienenoordcorridor.
6. Maatregelen op de Algeracorridor.
 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op 9 januari 2020 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) officieel gepubliceerd. In de NRD staat beschreven wat er wordt onderzocht in de zes maatregelen en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.
 

Wilt u reageren?

Wij nodigen u uit om een reactie te geven op de NRD via een zogenaamde zienswijze. In een zienswijze beschrijft u met welke punten in de NRD u het wel of niet eens bent en waarom. Zienswijzen indienen kan digitaal via www.oeververbindingen.nl, per mail naar [email protected] of per brief naar Postbus 843, 3100 AV, Schiedam. Tot zes weken na publicatie kunnen zienswijzen worden ingediend. Heeft u hulp nodig bij het opstellen of indienen? Neem dan contact op met de DCMR.
 

Participatie

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes maatregelen. We willen samen tot een goede afweging komen. Wilt u actief meedenken over de maatregelen? Wilt u een overzicht van informatiebijeenkomsten bij u in de buurt? Of wilt u een masterclass bijwonen over een gerelateerd onderwerp? Alle informatie over het project, het proces en de participatie vindt u op deze website.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven, of heeft u een idee? Hier kunt u contact met ons opnemen

Opdrachtgevers