Nota van Antwoord

In de Nota van Antwoord staan alle zienswijzen die we hebben gekregen voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak. De NRD bepaalt dus wat we gaan onderzoeken en hoe het onderzoek in de MIRT-verkenning wordt uitgevoerd. In de Nota antwoorden we op elke zienswijze en zeggen we hoe we met de reactie omgaan. Het doel is om elke zienswijze zo goed mogelijk te beantwoorden en eventuele nieuwe oplossingen of onderzoeken in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau mee te nemen.

De Commissie milieueffectrapportage (m.e.r.) geeft ook advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hun reactie staat ook in de Nota van Antwoord.

Iedereen kon van 9 januari tot en met 19 februari 2020 reageren op Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak. Op 17 juli 2020 is de Nota van Antwoord officieel gepubliceerd.

Aanpassingen in de Verkenning

Alle reacties zijn nauwkeurig bestudeerd en besproken door de projectorganisatie. De reacties hebben gezorgd voor:

  • Aanpassingen van de beoordelingscriteria
  • Het verduidelijken van de rol van het Omgevingsberaad in de participatie
  • Breder definiëren van het begrip ‘stedelijke leefkwaliteit’