Ontwerp-Voorkeursbeslissing

Het resultaat van het onderzoek dat we in de beoordelingsfase doen, is de ontwerp-Voorkeursbeslissing. In dit document staat wat de meest logische en kansrijke oplossingen zijn voor de 6 maatregelen. Dit noemen we het Voorkeursalternatief.

Iedereen kan reageren op de ontwerp-Voorkeursbeslissing door een zienswijze in te dienen. Naar verwachting kan dit tegen het eind van 2022.
Na publicatie van de ontwerp-Voorkeursbeslissing, heb je 6 weken de tijd om je reactie te sturen. Hoe je dat precies kan doen, zullen we op dat moment bekend maken.

Voorkeursbeslissing

De laatste stap van de MIRT-verkenning is een Voorkeursbeslissing. Daarin zijn de zienswijzen verwerkt, leggen we het Voorkeursalternatief vast en staat hoe het Voorkeursalternatief financieel en wettelijk uitgevoerd kan worden. Met het vaststellen van het voorkeursalternatief wordt de MIRT-verkenning afgesloten.