Participanten aan het woord

Meedenken en meedoen in de MIRT-verkenning kan onder andere in participatiegroepen. Elke deelstudie heeft een participatiegroep. Begin november trapten de groepen het participatietraject in deze onderzoeksfase – de beoordelingsfase – af. Drie deelnemers vertellen waar de eerste bijeenkomst van de deelstudies Oeververbinding & OV en Algeracorridor over ging.

De participatiegroepen, voorheen klankbordgroepen, zijn er voor iedereen die wil meedenken en meedoen bij bepaalde stappen in het onderzoek. De groepen worden steeds op de hoogte gehouden over het proces. Voor Arnold Stendahl en André Hoeneveld is belangenbehartiging de belangrijkste reden om zich bij de participatiegroep Oeververbinding & OV aan te sluiten.

Arnold is bestuurslid bij ATV Toepad en André is bestuurslid bij ATV Kweeklust. Beide volkstuinverenigingen liggen in De Esch, de wijk in Rotterdam waar de aanlanding van de nieuwe oeververbinding moet komen. “We hebben de mogelijkheid om te participeren met beide handen aangegrepen. Om het traject op de voet te volgen en waar mogelijk te beïnvloeden”, vertelt André. Arnold vult aan: “Vanzelfsprekend ook om de actuele stand door te geven aan de leden van de verenigingen.”

Groene oase in de stad

De volkstuinen vormen volgens de mannen een ‘groene oase in de stad’ en al dat groen wordt naar hun idee vaak vergeten. Arnold: “Daarom willen we dicht bij het vuur zitten. Het gaat niet om een braakliggend stukje grond langs een spoorlijn, maar om een groot groen geheel, met rust, vogels en natuur. In het midden ligt de Joodse begraafplaats, het gebied heeft een rijke geschiedenis.”

Het eerst deel van de bijeenkomst met de participatiegroep Oeververbinding & OV stond in het teken van samen starten. De vraag ‘waar staan we nu?’ stond daarin centraal. “De bijeenkomst was interessant, omdat we ons zegje konden doen over verschillende trajecten: de HOV-verbinding Zuidplein en Rotterdam CS, de inrichting van het station Stadionpark en de nieuwe oeververbinding. Je bespreekt dan in kleine groepjes per traject de zorgen en vragen aan tafel”, zegt André.

Sluiproute

Zowel André als Arnold, en de leden die zij vertegenwoordigen, zien het liefst een tunnel voor openbaar vervoer, fietsers en eventueel taxi’s en hulpdiensten als nieuwe oeververbinding. “We zien liever geen gewoon wegverkeer, want daarmee creëer je een sluiproute naar Rotterdam-Zuid en daarmee loopt de stad helemaal vast”, denkt Arnold.

De Esch zo ongeschonden mogelijk door ‘het traject’ loodsen, waarbij de rust en het groen zo min mogelijk worden aangetast, is de hoop van beide mannen. André: “We krijgen alle gelegenheid om onze ideeën in te brengen en onze mening te uiten. Later moet blijken hoe onze input terugkomt in het eindresultaat.”

Volgens Arnold gaat de spannende fase van het onderzoek nu echt in. “Alle mogelijkheden van de maatregelen worden in kaart gebracht. De uitkomsten zijn cruciaal, want op basis daarvan wordt eind volgend jaar een voorkeursbeslissing genomen.”

Vertegenwoordiging van bewoners

Dennis de Lange woont in Capelle aan den IJssel en was aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de deelstudie Algeracorridor. Hij vertegenwoordigt de bewoners in de wijk ’s-Gravenland. “Deze taak heb ik op me genomen vanuit het Wijkoverlegplatform (WOP), omdat ik het leuk en belangrijk vind om mensen te helpen. Het kost tijd en energie om je in de maatregelen op de Algeracorridor te verdiepen. Ik doe dat graag en probeer vervolgens de bewoners in mijn wijk op de hoogte te houden op een manier die iedereen kan volgen, zonder alle technische details.”

De mogelijke maatregelen op de Algeracorridor zijn aanpassingen waar de regio jarenlang mee te maken krijgt. “Belangrijk dus om je er dan mee te bemoeien en zaken die wij belangrijk vinden op tafel te leggen”, vertelt Dennis. Tijdens de eerste bijeenkomst is hij aangenaam verrast. “De hele Algeracorridor lag in grote luchtfoto’s op de tafels. Op de foto’s legden we andere kaarten van verschillende situaties, zoals een langere afslag of de brugbreedte met een verschillend aantal rijbanen. Dat werkte heel goed. Per onderdeel waren er mensen van het projectteam aanwezig om uitleg te geven.”

Knetterende motoren

De Capellenaar hoopt namens de hele wijk dat het verkeer dankzij de maatregelen op de Algeracorridor beter doorstroomt. “De files moeten stoppen en de geluidoverlast mag niet toenemen. Het lawaai van knetterende motoren en racende auto’s is heel irritant. Ook de luchtkwaliteit moet aan de normen voldoen.” Dennis is blij dat hij deelneemt aan de bijeenkomsten. “Het is tweerichtingsverkeer; we stellen vragen over en weer, en we worden serieus genomen. Een positieve toon en opbouwende kritiek is daarbij belangrijk, alleen zo maak je je zaak sterker.”