Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
participatie

Aanpak

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes maatregelen en de bijbehorende bouwstenen. We willen samen tot een goede afweging komen. Daarom gaan we samen met jou kennis verzamelen en analyseprocessen doorlopen. Dit noemen we Joint Fact Finding. We doen dit door je op verschillende manieren actief te betrekken, via een informeel en een formeel participatietraject.

Het informele traject bestaat uit participeren, consulteren en informeren. In andere woorden: meedoen, meedenken en meer weten.

Meedoen

We organiseren werksessies met experts uit de omgeving en van bestuurlijke partners. Op die manier willen we zoveel mogelijk kennis uit de regio bijeenbrengen en inzetten. De experts worden in verschillende poules ingedeeld, op basis van hun bewezen expertise.

Meedenken

  • Via drie verschillende klankbordgroepen denken deelnemers vanuit hun eigen belang mee en reageren op het onderzoek en de resultaten. In een aantal bijeenkomsten bespreken zij de voortgang van het onderzoek naar de zes voorgenomen maatregelen.
  • Het Omgevingsberaad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties. De leden van het Omgevingsberaad denken actief mee bij belangrijke processtappen in de verkenningsfase en brengen advies aan ons uit.
  • Als belanghebbende heb je misschien vragen of suggesties. Je kunt dit altijd melden bij het projectteam. De projectorganisatie kan hier een passende invulling aan geven. Bijvoorbeeld met de organisatie van een debat of ‘op-maat-gesprekken’.

Informeren

Meer weten

Bent je nieuwsgierig en wil je graag meer kennis opdoen over gerelateerde onderwerpen, zoals de Omgevingswet of Verkeersmodellen? Wij organiseren masterclasses waarin we belangstellenden uitleg geven over onderwerpen die belangrijk zijn in het onderzoek.

We houden betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte van het project via nieuwsbrieven. Wil je de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Reageren op documenten

Het formele participatietraject bestaat uit het indienen van officiële reacties op verschillende belangrijke momenten in het MIRT-traject. Een reactie noemen we een zienswijze. In een zienswijze schrijf je op wat je van bepaalde punten in de publicatie vindt en waarom. Zienswijzen indienen kan digitaal via dit formulier.

Je kunt ook een mail sturen naar zienswijze@dcmr.nl of een brief sturen naar het postadres van de DCMR: Postbus 843, 3100 AV, Schiedam.

Er zijn tijdens de MIRT-verkenning twee documenten waarop je een zienswijze kan indienen:

  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (inclusief Participatieaanpak); deze zienswijze-periode is inmiddels gesloten.
  • Ontwerp-Voorkeursbeslissing

Tot zes weken na publicatie kunnen zienswijzen worden ingediend. Mensen die een zienswijze indienen, ontvangen altijd persoonlijk bericht over de afhandeling.

Benieuwd naar alle onderdelen van de participatieaanpak in de Beoordelingsfase? Bekijk de routekaart hier.