Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
participatie

Meedenken

Klankbordgroepen

Het onderzoek naar het pakket aan zes voorgenomen maatregelen is begonnen. Wil je het onderzoek volgen en meedenken vanuit jouw eigen situatie? Meld je dan aan voor een klankbordgroep.
 

Wat is een klankbordgroep?

Een klankbordgroep is een groep deelnemers die vanuit hun eigen belang meedenken en reageren op het onderzoek en de resultaten. In een aantal bijeenkomsten bespreken zij de voortgang van het onderzoek naar de zes voorgenomen maatregelen. We zetten klankbordgroepen in om het onderzoek waar mogelijk aan te vullen, kritisch te volgen en om ons te wijzen op eventuele gebreken in de onderzoeken.
 
In de bijeenkomsten behandelen we verschillende vragen, bijvoorbeeld: waar moeten de aanlandingsplekken van een brug of tunnel komen, en waarom wel of niet op die plekken? Vervolgens bekijken we of en hoe we deze ideeën opnemen in het onderzoekstraject.
 

Welke klankbordgroepen zijn er?

Er zullen drie klankbordgroepen zijn die meerdere keren bij elkaar komen. Deze zijn ingedeeld per onderzoekspoor van de MIRT-verkenning. De klankbordgroepen zijn:

  • Algeracorridor
  • Oeververbinding en OV
  • A16 Van Brienenoordcorridor en effecten op onderliggend wegennet.

 

 

Voor wie?

Iedereen is welkom om mee te denken in de klankbordgroepen. Naast bewoners zijn we op zoek naar ondernemers of andere belangstellenden. Je meldt je op persoonlijke titel aan, dus niet vanuit een organisatie. Je kunt natuurlijk wel een organisatie vertegenwoordigen. We vragen je om bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Aan de hand van een aantal ‘spelregels’ zorgen we er samen voor dat de klankbordgroepen goed functioneren. Zo komen we tot een beter onderzoek.
 

Wanneer?

Het gaat om drie tot vier bijeenkomsten in een jaar. In onze kalender zie je wanneer de klankbordgroepen plaatsvinden. De bijeenkomsten duren maximaal twee uur. We sturen documenten op die je ter voorbereiding kunt lezen. Een van onze projectteamleden is aanwezig om de klankbordgroep te leiden.
 
De inschrijving voor de klankbordgroepen is per 1 september 2020 gesloten.
 

Omgevingsberaad

Het Omgevingsberaad is een adviesgroep. Je kunt je hier niet voor aanmelden. De leden worden geselecteerd door het projectteam. Het team zorgt ervoor dat alle collectieve en maatschappelijke belangen vertegenwoordigd zijn aan tafel.
 

Wat is een Omgevingsberaad?

Het Omgevingsberaad kijkt mee met het onderzoeksproject. Ze adviseert gedurende de MIRT-verkenning op twee momenten aan de initiatiefnemers over het onderzoeksverloop: bij de Notitie Kansrijke Oplossingen en bij de ontwerp-Voorkeursbeslissing. De resultaten uit de klankbordgroepen kunnen van belang zijn bij de invulling van het Omgevingsberaad, bijvoorbeeld als het gaat om bewonersbelangen. De adviesgroep vergadert onder een onafhankelijk voorzitter.
 

Participatie op maat

Als belanghebbende heb je misschien vragen of suggesties. Je kunt dit altijd melden bij het projectteam. Heb je bijvoorbeeld behoefte aan een gesprek, dan kan de projectorganisatie hier een passende invulling aan geven. We kunnen ook ingaan op een verzoek om een debat of een telefonische afspraak maken om een vraag te beantwoorden. Stuur ons een mail via mail@oeververbindingen.nl of neem contact op via het contactformulier.