Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
participatie

Meedenken en meedoen

Op 9 januari 2020 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) officieel gepubliceerd. In de NRD staat beschreven wat er wordt onderzocht in de zes voorgenomen maatregelen en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. De NRD is ook de eerste stap in de m.e.r.-procedure: een verplichte procedure waarin onder andere de effecten op het milieu van de zes maatregelen worden onderzocht. Op deze pagina’s lees je de samenvatting van de NRD. Ook kun je hier de documenten downloaden.

Wat vind je?

Wij zijn benieuwd naar jouw reactie op de NRD, de Participatieaanpak en de bijbehorende routekaart. Naast jouw mening, vragen wij ook advies van de commissie m.e.r., de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en andere adviseurs over de NRD. Deze adviezen worden meegenomen in een Nota van Antwoord.

Wat kun je doen?

Wij nodigen je uit om een reactie te geven op de NRD via een zogenaamde zienswijze. In een zienswijze beschrijf je met welke punten in de NRD je het wel of niet eens bent en waarom. Zienswijzen indienen kan digitaal via dit formulier, per mail naar [email protected] of per brief naar DCMR (Postbus 843, 3100 AV, Schiedam). De DCMR is verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van ingediende zienswijzen.

NRD MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Participatieaanpak MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Routekaart MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Samenvatting NRD

In deze inleiding lees je wat de aanleiding voor het onderzoek is en wat de vijf hoofddoelen en de zes maatregelen zijn.

Lees meer

Pre-verkenning en de MIRT-verkenning

In figuur 1 is het project in stappen gevisualiseerd. De pre-verkenning gaat vooraf aan de . In de hebben we, op basis van eerder onderzoek1,...

Lees meer

De maatregelen en de bouwstenen

Om welke zes voorgenomen maatregelen gaat het? Uit welke bouwstenen bestaan de maatregelen? Dat lees je hier.

Lees meer

Kansrijke alternatieven

De bouwstenen per voorgenomen maatregel worden geanalyseerd en doorontwikkeld. Dit resulteert eerst in logische en uiteindelijk in kansrijke alternatieven.

Lees meer

Participatie en zienswijzen

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes voorgenomen maatregelen.

Lees meer
X