Menu
« terug naar landingspagina
participatie

Pre-verkenning en de MIRT-verkenning

In figuur 1 is het project in stappen gevisualiseerd. De pre-verkenning gaat vooraf aan de MIRT-verkenning. In de pre-verkenning hebben we, op basis van eerder onderzoek1, de vijf hoofddoelen geformuleerd. Ook hebben we in de pre-verkenning onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het zoekgebied van de nieuwe oeververbinding.

 

Figuur 1 stappen MIRT-verkenning nader bekeken

 

Uit de afgeronde pre-verkenning is gebleken dat een combinatie van de zes voorgenomen maatregelen het meest bijdraagt aan de vijf hoofddoelen. Daarom hebben we afgesproken om deze maatregelen verder uit te werken in een gezamenlijke MIRT-verkenning.

 

NRD
In de MIRT-verkenning onderzoeken we per maatregel verschillende bouwstenen, die samen moeten zorgen voor het waarmaken van de vijf hoofddoelen. Hoe breed (reikwijdte) en diep (detailniveau) het onderzoek gaat, staat beschreven in de NRD. De NRD bepaalt dus wat we gaan onderzoeken en hoe het onderzoek in de MIRT-verkenning wordt uitgevoerd. De NRD is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. In de m.e.r.-procedure worden onder andere de effecten op het milieu onderzocht van de zes voorgenomen maatregelen. Het doel van een m.e.r. procedure is om het milieu een plaats te geven in de besluitvorming.

 

Voorkeursalternatief
Voor elke voorgenomen maatregel ontwikkelen we bouwstenen. We onderzoeken en beoordelen de bouwstenen. We ‘zeven’ ze door op basis van dit onderzoek te bepalen wat de meest logische en kansrijke alternatieven zijn. De meest logische en kansrijke alternatieven worden nog gedetailleerder onderzocht in een tweede ‘zeef’. Zo bepalen we welk alternatief het  meeste bijdraagt aan de doelstellingen Dit resulteert in een keuze voor het voorkeursalternatief. Die voorkeur wordt beschreven in een ontwerp-Voorkeursbeslissing. De ontwerp-Voorkeursbeslissing is een officieel document, waarop belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Het eindresultaat van de MIRT-verkenning is dus een voorkeursalternatief en een milieueffectrapportage waarin de effecten van de verschillende alternatieven worden beschreven. Na de afronding van de verkenning werken we het voorkeursalternatief concreet uit in een planuitwerking en volgt de realisatie.

De maatregelen en de bouwstenen

Per maatregel werken we bouwstenen uit en onderzoeken we deze op deze (milieu)effecten, kosten en hun bijdrage aan de vijf hoofddoelen.   Een nieuwe multimodale...

Lees meer

Kansrijke alternatieven

De bouwstenen per voorgenomen maatregel worden geanalyseerd en doorontwikkeld. Dit resulteert eerst in logische en uiteindelijk in kansrijke alternatieven.

Lees meer

Participatie en zienswijzen

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes voorgenomen maatregelen.

Lees meer

Meedenken en meedoen

Iedereen die zich betrokken voelt, nodigen we graag uit om mee te denken over de zes voorgenomen maatregelen.

Lees meer

Samenvatting NRD

In deze inleiding lees je wat de aanleiding voor het onderzoek is en wat de vijf hoofddoelen en de zes maatregelen zijn.

Lees meer

Zienswijze indienen

Op deze pagina kun je jouw zienswijze indienen. Wij vragen je om je reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de Participatieaanpak en de bijbehorende...

Lees meer
X