ParticipatieIedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de 6 voorgenomen maatregelen. Zo komen we tot een goede afweging en bij voorkeur tot een breed gedragen beslissing.