Een man staat naast een zittende vrouw. Samen kijken ze naar een laptop.

Aanmelden en reagerenHeb je een vraag of opmerking over de MIRT-verkenning i of een van de deelstudies? Of wil je weten wanneer je officieel kunt reageren door een zienswijze i in te dienen? Op deze pagina vind je het antwoord op deze vragen.

Aanmelden participatie

De aanmelding voor participatie in de beoordelingsfase, de fase waarin we ons nu bevinden, is gesloten. In de volgende fase, de planuitwerking, krijg je opnieuw de mogelijkheid om je aan te melden.

Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een concept-Bestuursovereenkomst tussen de 4 initiatiefnemers. Deze concept-Bestuursovereenkomst wordt definitief vastgesteld bij de herziening van de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam. Dat is het moment waarop zienswijzen op het voorgenomen Voorkeursalternatief mogelijk zijn.

Voor de verschillende deelstudies landt het voorgenomen besluit juridisch-planologisch in de volgende documenten:

  • Het Voorkeursalternatief Algeracorridor wordt opgenomen in de herziening Omgevingsvisie Zuid-Holland
  • Het Voorkeursalternatief Oeververbinding & OV wordt opgenomen in herziening Omgevingsvisie Rotterdam
  • Het Voorkeursalternatief A16 Van Brienenoordcorridor wordt verder uitgewerkt in een (ontwerp)Tracébesluit

Iedereen kan op de Omgevingsvisies en het (ontwerp)Tracébesluit reageren door een zienswijze in te dienen. Naar verwachting kun je reageren op beide Omgevingsvisies begin 2023 . Vervolgens worden de herziene Omgevingsvisies vastgesteld. Dat is het moment waarop de Bestuursovereenkomst over het Voorkeursalternatief ook definitief wordt vastgesteld.

Daarna start de planuitwerkingsfase. Deze loopt grofweg van 2023 t/m 2026.

Stel je vraag

Met het formulier onderaan deze pagina kun je altijd bij ons terecht met vragen en/of opmerkingen. We horen graag van je!