Menu

De maatregelen en de bouwstenen

Per maatregel werken we bouwstenen uit en onderzoeken we deze op deze (milieu)effecten, kosten en hun bijdrage aan de vijf hoofddoelen.

 

Een nieuwe multimodale oeververbinding

De bouwstenen voor een nieuwe multimodale oeververbinding zijn een brug of een tunnel. We bekijken wat binnen het zoekgebied de meest logische locaties zijn: meer richting de Van Brienenoordbrug of juist meer naar het westen. We houden daarbij onder andere rekening met de scheepvaart, zodat schepen goed en veilig kunnen doorvaren. Ook houden we rekening met de plek waar de brug of tunnel aan land komt en of de verbinding kan aansluiten op de al bestaande infrastructuur.
De nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord wordt multimodaal. Dit betekent dat deze geschikt is voor meer dan één verkeersvorm, variërend van auto en OV tot fietsend en lopend verkeer. We onderzoeken ook de mogelijkheid van een brug of een tunnel voor alleen OV. Daarnaast bestuderen we de mogelijkheden voor fietsers en voetgangers.


Openbaar vervoer

De knelpunten in het openbaar vervoer, onder andere bij de Erasmusbrug, worden opgelost aan de hand van drie voorgenomen maatregelen:

 

Voor een regulier bediend treinstation Stadionpark kijken we naar welke dienstregeling in de toekomst haalbaar is. We doen daarvoor onder andere onderzoek naar het aantal treinen per uur.
De bouwstenen voor de HOV-verbindingen, bestaan uit verschillende typen vervoersmiddelen. We onderzoeken welk type vervoersmiddel het meest bijdraagt aan de vijf hoofddoelen. De bouwstenen kunnen bijvoorbeeld een bus, metro of (snel)tram zijn.

 

Naast het type vervoersmiddel bestaan de bouwstenen ook uit het aantal vervoersmiddelen en de frequentie ervan. De snelheid en frequentie van het OV zijn erg bepalend bij het verlichten van druk op het metronetwerk. Maar snelheid en frequentie zorgen mogelijk ook voor impact op de kwaliteit van het gebied. Daarom nemen we deze aspecten mee in ons aanvullende onderzoek naar oplossingen voor het OV. Daarnaast onderzoeken we het gebruik van innovatieve vervoerssystemen.


A16 Van Brienenoordcorridor

Het knelpunt op de A16 Van Brienenoordcorridor wordt kleiner door een nieuwe oeververbinding. Maar er zijn aanvullende maatregelen nodig om de knelpunten op dit gedeelte van de A16 te ontlasten.

 

De bouwstenen om de knelpunten op de A16 Van Brienenoordcorridor aan te pakken, zijn een aantal basisprincipes om verkeersdruk te verminderen:

Deze bouwstenen onderzoeken we en werken we in de verkenning verder uit.

 

Algeracorridor

Het knelpunt op de Algeracorridor vraagt om een pakket aan maatregelen. We hebben twee maatregelenpakketten uitgewerkt die de bouwstenen vormen voor de verbetering van de bereikbaarheid op de corridor. Welke alternatieve maatregelenpakketten of combinaties van maatregelen mogelijk zijn gaan we in de verkenning onderzoeken.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven, of heeft u een idee? Hier kunt u contact met ons opnemen

Opdrachtgevers