Een vinger wijst een deel van een plattegrond aan.

Meedenken, meedoen en meer wetenOf je nu in Capelle aan den IJssel woont of in het centrum van Rotterdam studeert; iedereen in de regio zal iets gaan merken van de 6 maatregelen die wij onderzoeken. We willen dan ook iedereen de kans geven om tijdens de MIRT-verkenning i mee te denken of mee te doen met het onderzoek. Dat kan op verschillende manieren.

In de analytische fase van het onderzoek is uitgebreid gesproken met en geluisterd naar bewoners, ondernemers, belangengroepen en experts. De werkwijze en opbrengsten staan in het Participatierapport analytische fase.

In de huidige fase, de beoordelingsfase, gaan we hiermee verder. Op verschillende manieren houden we alle belanghebbenden op de hoogte en denken en doen zij mee bij stappen in het proces. Zo halen we waardevolle ideeën, aandachtspunten, standpunten en belangen op, die onmisbaar zijn voor het verdere onderzoek.

Onder de participatie vallen:

We organiseren ook:

Hoe kom je meer te weten?

Participatiegroep

Elke deelstudie heeft een participatiegroep die we op de hoogte houden over het proces. Bij bepaalde stappen in het onderzoek doet en denkt de groep mee. Iedere belangstellende mag zich aanmelden voor deelname aan een participatiegroep. In een aantal bijeenkomsten bespreekt de groep de voortgang. De deelnemers kunnen het onderzoek waar mogelijk aanvullen, kritisch volgen en ons wijzen op eventuele gebreken in de deelstudies.

Aanmelding voor de participatie is gesloten.

Op maat gesprek

Als belanghebbende heb je misschien vragen of suggesties. Je kunt dit altijd melden bij het projectteam. Heb je bijvoorbeeld behoefte aan een gesprek, dan kan de projectorganisatie hier een passende invulling aan geven. Stuur ons een e-mail via mail@oeververbindingen.nl of neem contact op via het contactformulier.

Expertgroep

Samen met experts uit de omgeving doorlopen we de stappen in het onderzoek. Zo willen we voorkomen dat er verschil van inzicht ontstaat over de resultaten. Er is naast de deelstudies ook een vaste expertgroep op het thema nautiek. Je kunt je hier niet meer voor aanmelden. De experts worden geselecteerd door het projectteam.

Omgevingsberaad

Het Omgevingsberaad is een adviesgroep. Hierin zitten leden die relevante collectieve en maatschappelijke belangen vertegenwoordigen. Het Omgevingsberaad denkt actief mee bij belangrijke processtappen in de verkenningsfase en brengt op 2 momenten advies uit aan de Initiatiefnemers: bij de selectie kansrijke oplossingen (NKO) en het Voorkeursalternatief. Het Omgevingsberaad heeft een onafhankelijke voorzitter die de vergaderingen leidt.

Belevingswaardenonderzoek

Met het belevingswaardenonderzoek geven we een stem aan de mensen die in hun dagelijks leven te maken krijgen met de 6 maatregelen, zoals de nieuwe oeververbinding. We peilen door middel van straatinterviews hoe gebruikers van het onderzoeksgebied hun omgeving beleven en waarderen. Wat voor een cijfer geven mensen hun (werk)omgeving? Wat zijn de plussen en de minnen? De resultaten nemen we mee in de deelstudies.

Digitale meningspeiling

De digitale meningspeiling zetten we in om de mening van een breed publiek te vragen. We zetten specifiek in op het betrekken van doelgroepen die tot nu toe niet of nauwelijks meedoen met de expert- en participatiegroepen. Het gaat dan om jongeren, reizigers in het openbaar vervoer, weggebruikers en bewoners van Rotterdam-Zuid. De meningspeiling is een digitale enquête. De resultaten nemen we mee in de deelstudies.

Meer weten

Masterclasses

Wil je graag meer weten over onderwerpen die met het project te maken hebben, zoals de m.e.r.-procedure of verkeersmodellen? Wij organiseren masterclasses waarin experts uitleg geven over belangrijke onderzoeksonderwerpen. Je krijgt zo alle achtergrondinformatie die je nodig hebt om het onderzoek op dat aspect volledig te begrijpen.

We organiseren de masterclasses op verschillende manieren. Bijvoorbeeld een videopresentatie of een ‘les’ waarin je vragen kan stellen aan de expert. Digitaal of op locatie, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

Heb je interesse in een bepaald onderwerp, dan horen we het graag. Elke suggestie is welkom!

Vragenuurtjes

We organiseren regelmatig online vragenuurtjes, waarbij je makkelijk vanuit je luie stoel elke vraag kunt stellen over het onderzoek en de deelstudies. Vragenuurtjes worden op deze website en in de nieuwsbrief aangekondigd.

Nieuwsbrief

We houden je op de hoogte van het project via onze nieuwsbrief. Wil je deze ontvangen, dan kan je dat met het formulier onderaan deze pagina laten weten.

Informatiebijeenkomsten

Op belangrijke momenten in de MIRT-verkenning organiseren we bijeenkomsten bij jou in de buurt. De bijeenkomsten worden aangekondigd in de nieuwsbrief en op deze website.