Menu

NRD en Participatie: wat vindt u?

Op 9 januari 2020 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) officieel gepubliceerd. In de NRD staat beschreven wat er wordt onderzocht in de zes voorgenomen maatregelen en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. De NRD is ook de eerste stap in de m.e.r.-procedure: een verplichte procedure waarin onder andere de effecten op het milieu van de zes maatregelen worden onderzocht. Op deze pagina’s leest u de samenvatting van de NRD. Ook kunt u hier de documenten downloaden.
 

Wat vindt u?

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op de NRD, de Participatieaanpak en de bijbehorende routekaart. Naast uw mening, vragen wij ook advies van de commissie m.e.r., de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en andere adviseurs over de NRD. Deze adviezen worden meegenomen in een Nota van Antwoord.
 

Wat kunt u doen?

Wij nodigen u uit om een reactie te geven op de NRD via een zogenaamde zienswijze. In een zienswijze beschrijft u met welke punten in de NRD u het wel of niet eens bent en waarom. Zienswijzen indienen kan digitaal via dit formulier, per mail naar [email protected] of per brief naar DCMR (Postbus 843, 3100 AV, Schiedam). De DCMR is verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van ingediende zienswijzen.
 

Zienswijzeperiode afgelopen

Het bericht hierboven is niet meer actueel. De periode waarin zienswijzen op de NRD en Participatieaanpak konden worden ingediend, liep tot en met 19 februari 2020. Het is niet meer mogelijk een zienswijze in te dienen. Het is wel mogelijk om een vraag, suggestie, opmerking of idee naar ons te sturen. Dat gaat het snelst via deze pagina.

Kennisgeving MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Samenvatting MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

NRD MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Participatieaanpak MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Routekaart MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Startbeslissing MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Contact

Wilt u op de hoogte blijven, of heeft u een idee? Hier kunt u contact met ons opnemen

Opdrachtgevers