Privacy

Omgang met persoonsgegevens

Alle informatie die je ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Geef je bijvoorbeeld je naam en adres door om meer informatie te ontvangen, dan gebruiken wij jouw gegevens niet om je ander materiaal toe te sturen. Tenzij je dit op onze website hebt aangegeven. Ook bewaren wij persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is.

Op deze website staan links naar websites of diensten van andere organisaties. De opdrachtgevers zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door anderen.