Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu

Publicatie NKO in tweede kwartaal

De Notitie Kansrijke Oplossingen komt in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar. Projectleider Jos Kalfsbeek beantwoordt onze vragen en praat ons bij over de...

Lees meer

Bijpraten Raden en Staten

De zoektocht naar de vijf beste adviesbureaus is van start gegaan. De bureaus zullen een belangrijke rol spelen in het nader onderzoeken van de kansrijke...

Lees meer

Zoektocht naar beste adviesbureaus

De zoektocht naar de vijf beste adviesbureaus is van start gegaan. De bureaus zullen een belangrijke rol spelen in het nader onderzoeken van de kansrijke...

Lees meer

Nota van Antwoord – 145 reacties

De projectorganisatie heeft 145 reacties ontvangen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Alle reacties zijn nauwkeurig bestudeerd. Lees hier meer.

Lees meer

(2008 – 2011) MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit

Van 2008 tot 2011 werden de toekomstige bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam onderzocht.

Lees meer

(2016 – 2017) MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

In deze MIRT is onderzocht hoe de knelpunten voor de bereikbaarheid over de weg en in het OV in regio Rotterdam kunnen worden opgelost.

Lees meer

(2018) Pre-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam

Het vooronderzoek dat vooraf is gegaan aan de start van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.

Lees meer

Zoekgebied Oost

Lees alles over de plus- en minpunten van zoekgebied ‘oost'.

Lees meer

Zoekgebied Oost-oost

De plus- en minpunten van ‘Oost-oost’ De plus- en minpunten van de zoekgebied ‘Oost-oost’ zijn gebaseerd op de vijf doelstellingen en technische haalbaarheid.   Bereikbaarheid...

Lees meer

Zoekgebied West

Lees alles over de plus- en minpunten van zoekgebied ‘west’.

Lees meer

(2020) Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieaanpak

In de NRD staat beschreven wat er wordt onderzocht in de zes voorgenomen maatregelen en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Lees meer

Tot nu toe

De belangrijkste stappen in het proces tot nu toe.

Lees meer

Realisatie

De realisatie van het project is de uiteindelijke uitvoering van de zes voorgenomen maatregelen.

Lees meer

MIRT-planuitwerking

In de MIRT-planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en er staat in hoe het project financieel en wettelijk mogelijk wordt gemaakt.

Lees meer

Waar gaan we naartoe?

Welke stappen we gaan nemen en welke publicaties er in de (nabije) toekomst aankomen, lees je hier.

Lees meer

Waar staan we nu?

We bevinden ons nu in de verkenningsfase van het MIRT-traject. In deze fase zoeken we naar het beste pakket aan (deel)maatregelen.

Lees meer

Notitie Kansrijke Oplossingen

In de Notitie Kansrijke Oplossingen wordt vastgelegd welke bouwstenen voor de zes maatregelen kansrijk genoeg zijn om verder te onderzoeken.

Lees meer

Nota van Antwoord

In de Nota van Antwoord lees je onze reactie op de ingediende zienswijzen voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak.

Lees meer

MIRT-verkenning

In de MIRT-verkenning onderzoeken we per maatregel verschillende bouwstenen, die samen moeten bijdragen aan de vijf hoofddoelen.

Lees meer

MIRT-traject

Het MIRT-traject Oeververbindingen regio Rotterdam houdt een diepgaand onderzoek in, naar zes maatregelen die regio Rotterdam beter bereikbaar moeten maken.

Lees meer

Van pre-verkenning tot realisatie

Alles over de belangrijkste stappen voorafgaand aan en in het MIRT-traject Oeververbindingen regio Rotterdam.

Lees meer

(2018 – 2019) Zoekgebieden

Om de optimale locatie voor de nieuwe oeververbinding te vinden, is in 2018 een pre-verkenning gedaan. Daarin zijn drie zoekgebieden onderzocht.

Lees meer