Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

MIRT-verkenning

We bevinden ons middenin de MIRT-verkenning, om precies te zijn in de analytische fase. De MIRT-verkenning is een overkoepelende naam voor alle fases die we tijdens het onderzoek doorlopen.
 

Bijdragen hoofddoelen

In de MIRT-verkenning onderzoeken we per maatregel verschillende bouwstenen, die samen moeten bijdragen aan de vijf hoofddoelen. Hoe breed (reikwijdte) en diep (detailniveau) het onderzoek gaat, staat beschreven in de NRD. De NRD bepaalt dus wat we gaan onderzoeken en hoe het onderzoek in de MIRT-verkenning wordt uitgevoerd.
 

Milieueffectrapportage

De NRD is de eerste stap in de milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.). Daarin worden onder andere de effecten van de alternatieven, die zijn samengesteld uit de bouwstenen van de zes voorgenomen maatregelen, op het milieu onderzocht. Hierover lees je meer op de pagina Notitie Kansrijke Oplossingen.