Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

Nota van Antwoord – 145 reacties

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg 15 juli 2020

De projectorganisatie heeft 145 reacties ontvangen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Die notitie beschrijft het onderzoek naar zes maatregelen om de regio Rotterdam ook in de toekomst bereikbaar te houden. Opdrachtgevers en projectorganisatie zijn tevreden met de zienswijzen en adviezen die zijn binnengekomen. Ze zorgen voor verrijking en verduidelijking van het onderzoek. Hoe we omgaan met deze reacties in ons onderzoek, lees je terug in de Nota van Antwoord, die vandaag is gepubliceerd.

De vier opdrachtgevers van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam (Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en Ministerie I&W) hebben begin dit jaar iedereen uitgenodigd te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Aanpassingen in de Verkenning

Alle reacties op de NRD zijn nauwkeurig bestudeerd en besproken door de projectorganisatie. In de Nota van Antwoord staat hoe wij omgaan met de meningen, suggesties en opmerkingen die we hebben ontvangen. Zo hebben de zienswijzen en adviezen onder meer geleid tot aanpassingen aan de beoordelingscriteria, het verduidelijken van de rol van het Omgevingsberaad in de participatie en het breder definiëren van ‘Stedelijke leefkwaliteit’. In dit document lees je welke wijzigingen we doorvoeren. Niet alle zienswijzen en adviezen hebben geleid tot aanpassingen in de NRD. Veel reacties onderschreven de inhoud van de NRD en die van de Participatieaanpak. De hele Nota van Antwoord vind je hier.

Samen kansrijke oplossingen vinden

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak (inclusief de Routekaart) zijn nu definitief. Samen met verschillende belanghebbenden, zoals bewoners, bedrijven en brancheorganisaties, onderzoeken we de invulling van de zes maatregelen. Het projectteam heeft, ook door de coronacrisis, meer tijd nodig gehad om de onderzoeksorganisatie op te starten. De verschillende onderzoeken die we uit gaan voeren, starten daarom na de zomervakantie. Mensen kunnen zich tot 1 september nog aanmelden om mee te doen en te denken. Bijvoorbeeld in de expertpoule of in klankbordgroepen.

Uit deze eerste (Analytische) fase komen de meest kansrijke oplossingen naar voren. Die worden beschreven in de NKO, de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Wij verwachten dat de NKO in het eerste kwartaal van 2021 af is. Daarna gaan we de kansrijke oplossingsrichtingen in detail onderzoeken en beoordelen. Zo komen we tot een Voorkeursalternatief. Deze zal in het eerste kwartaal van 2022 in het Voorkeursbesluit komen te staan. Op deze pagina vind je meer informatie.