Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

Nota van Antwoord

De zienswijzeperiode voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Participatieaanpak is afgelopen. Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 heeft iedereen de gelegenheid gekregen een reactie te geven op deze documenten. Op 17 juli 2020 is de Nota van Antwoord officieel gepubliceerd.

Zorgvuldig proces

Het opstellen van de Nota van Antwoord is een zorgvuldig proces waarbij we ook specialisten raadplegen. Het doel is om elke zienswijze zo goed mogelijk te beantwoorden en om eventuele nieuwe onderzoeksrichtingen op te nemen in de definitieve NRD. De Commissie milieueffectrapportage (m.e.r.) geeft ook advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), dat je kunt teruglezen in de Nota van Antwoord.

Aanpassingen in de Verkenning

Alle reacties op de NRD zijn nauwkeurig bestudeerd en besproken door de projectorganisatie. In de Nota van Antwoord staat hoe wij omgaan met de meningen, suggesties en opmerkingen die we hebben ontvangen. Zo hebben de zienswijzen en adviezen onder meer geleid tot aanpassingen aan de beoordelingscriteria, het verduidelijken van de rol van het Omgevingsberaad in de participatie en het breder definiëren van ‘Stedelijke leefkwaliteit’. In dit document lees je welke wijzigingen we doorvoeren. Niet alle zienswijzen en adviezen hebben geleid tot aanpassingen in de NRD. Veel reacties onderschreven de inhoud van de NRD en die van de Participatieaanpak. De hele Nota van Antwoord vind je hier.

Samen kansrijke oplossingen vinden

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak (inclusief de Routekaart) zijn nu definitief. Samen met verschillende belanghebbenden, zoals bewoners, bedrijven en brancheorganisaties, onderzoeken we de invulling van de zes maatregelen. De verschillende onderzoeken die we uit gaan voeren, zijn inmiddels van start gegaan.

Uit deze eerste (Analytische) fase komen de meest kansrijke oplossingen naar voren. Die worden beschreven in de NKO, de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Wij verwachten dat de NKO in het eerste kwartaal van 2021 af is. Daarna gaan we de kansrijke oplossingsrichtingen in detail onderzoeken en beoordelen. Zo komen we tot een Voorkeursalternatief. Deze zal in het eerste kwartaal van 2022 in het Voorkeursbesluit komen te staan. Op deze pagina vind je meer informatie.