Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

Nota van Antwoord

De zienswijzeperiode voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Participatieaanpak is afgelopen. Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 heeft iedereen de gelegenheid gekregen een reactie te geven op deze documenten.
 

Zorgvuldig proces

Er zijn 145 zienswijzen ingediend. Het projectteam is nu bezig om al deze reacties te inventariseren en stelt daarbij een zogenaamde Nota van Antwoord op. In de Nota van Antwoord geven we een reactie op de ingediende zienswijzen en de gestelde vragen. Ook staat in de Nota wat wij wel en niet van die reacties overnemen in het onderzoek.
 
Het opstellen van de Nota van Antwoord is een zorgvuldig proces waarbij we ook specialisten raadplegen. Het doel is om elke zienswijze zo goed mogelijk te beantwoorden en om eventuele nieuwe onderzoeksrichtingen op te nemen in de definitieve NRD. De Commissie milieueffectrapportage (m.e.r.) geeft ook advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), dat je kunt teruglezen in de Nota van Antwoord.
 

Onderzoeksaanpak

In een apart hoofdstuk in de Nota van Antwoord lezen mensen wat de zienswijzen voor impact hebben op de onderzoeksaanpak. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een extra bouwsteen wordt opgenomen in het onderzoek. Het resultaat is een definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak.
 
Wanneer de Nota van Antwoord klaar is, valt nog niet te zeggen. Een eerste inschatting is dat het een paar maanden duurt om de Nota op te stellen en te publiceren. Via de website en de nieuwsbrief houden we je op de hoogte over de voortgang en publicatie.

X