Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

Notitie Kansrijke Oplossingen

De Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO) is op 8 juli 2021 gepubliceerd. Na een intensief onderzoek en een actief participatieproces hebben de initiatiefnemers vastgelegd welke kansrijke oplossingen we verder uitwerken in de beoordelingsfase. Een belangrijke tussenstap in de MIRT-verkenning!

In de NKO laten we zien welke oplossingen we per maatregel hebben onderzocht en welke kansrijk genoeg zijn om verder te onderzoeken. Belangrijk bij de keuze van de initiatiefnemers is de bijdrage die de oplossingen leveren aan de gestelde doelen: een betere bereikbaarheid in de regio, prettig wonen en verblijven, het mogelijk maken van woningbouw en het vergroten van kansen voor mensen, door een kortere reistijd naar werk en onderwijs.

De kansrijke oplossingen

We hebben het onderzoek tijdens de analytische fase opgedeeld in drie deelstudies:

  • Oeververbinding en OV
  • A16 Van Brienenoordcorridor en onderliggend wegennet
  • Algeracorridor

Per deelstudie gaan we in de NKO in op de problemen, de werkwijze tijdens het onderzoek, de participatie, de mogelijke oplossingen en de vastgelegde kansrijke oplossingen. Ook beschrijven we de aanleiding van het onderzoek en wat we in de volgende onderzoeksfase, de beoordelingsfase, gaan onderzoeken.

Downloads

Je kunt hier de documenten downloaden.

Wil je de NKO, de bijlagen en het Participatierapport in één keer downloaden? Klik dan op de onderste link.

Download Publiekssamenvatting NKO
Download NKO
Download Participatierapport
Download bijlagen
Download volledige pakket

Vervolgstappen: Voorkeursbeslissing

Het onderzoek gaat verder met de beoordelingsfase, om in 2022 de beste oplossing(en) te kiezen. Hiervoor onderzoeken we oplossingen nog meer in detail, bijvoorbeeld met milieuonderzoek en een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Het resultaat van de volgende fase is een voorkeursalternatief. Dit wordt formeel vastgelegd in de Voorkeursbeslissing. Op de NKO kun je geen zienswijzen indienen. Op de Voorkeursbeslissing aan het eind van de verkenning kan dat wel.

Participatie

Net als in de analytische fase hebben omwonenden, bedrijven en instellingen ook in de beoordelingsfase een belangrijke rol. Het participatietraject maakt het voor hen mogelijk om mee te doen en mee te denken. Aanmelden om mee te doen aan de participatie kan via dit formulier. Ook als je in de analytische fase deelnemer was, vragen we je om je opnieuw aan te melden.